ŽSV ZA HARMONIKU U POREČU

ŽSV za harmoniku
Vrijeme početka: 24.03.2017. u 14:30 sati
Prijave do: 23.03.2017.
Mjesto: Poreč
Adresa: Narodni trg 1
Trajanje skupa (u satima): 15

Praktičan rad s učenicima – Nada Vještica, prof. (Novi Sad)
Predavanje na temu „Interpretacija“- predavač Nada Vještica, prof.
Koncert Nikole Hrupeka, učenika glazbene škole Varaždin
Predavanje na temu: Slojevitosti oblikovanja glazbenih oblika, analiza harmonijske strukture i primjena u nastavi harmonike – predavač: Saša Bastalec, mag.mus.

ŽSV ZA HARMONIKU U POREČU