RUSIJA

“Međunarodni festival narodne glazbe “,Petra i Pavla skupštine – 2011” St. Petersburg ; info: info@kultura.spb.ru; Tel / fax: + 7 (812) 275 5797, 275 6088

Rusko otvoreno natjecanje, Saratov

Međunarodno natjecanje za harmoniku, “Prijatelj harmonike”, Kurgan; link na web stranicu