PREDAVAČI 2022.

MAJA TALAJIĆ

Rođena 1974. godine u Frankfurtu/Main u Njemačkoj. Osnovno glazbeno obrazovanje stječe u Zagrebu, Glazbenoj školi Zlatka Balokovića, a srednjoškolsko obrazovanje u glazbenoj školi Blagoje Bersa, u Zagrebu. S 18 godina odlazi na studij u Njemačku na Hohner–Konservatoruim u Trossingen. U klasi prof. S. Wenke s odličnim uspjehom završava studij i stiče diplomu akademskog muzičara-profesora harmonike.

Tijekom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja aktivno sudjeluje na brojnim seminarima, natjecanjima i komornim nastupima. Već za vrijeme studija počela se baviti metodikom i pedagoškim radom, aktivno se promovira kao solist i u komornim sastavima, nastupa za ZDF televizijski program uz revijski orkestar njemačke televizije, te je performer CD izdanja „Akkordeon Tradicional“ – Jespar Dyremose 1996 godine.

Nakon studija zasniva radni odnos u glazbenoj školi Zlatka Balokovića u Zagrebu. Uz pedagoški rad potrebu za glazbenim izričajem ostvaruje kroz sastave Heco Nostalgico, Tango Appassionato, A.B. Fatais te Accoquartet. Njezina koncertna djelatnost nastavlja se kroz solističke i duo nastupe u Hrvatskom Glazbenom Zavodu, Narodnom sveučilištu Samobor, Villi Frappart u Opatiji, Crkvi Sv. Martina u Martinšćici, a u suradnji s mezzosopranisticom Kristinom Beck-Kukavčić na 3. Međunarodnom festivalu tradicionalnog jazza u Varaždinu, Mladim nadama jazza u HGZ-u Zagreb, Hrvatskoj radio televiziji uz Revijski orkestar, sudjelovanju na Koncertu profesora glazbene škole Zlatka Balokovića, koncertima profesora Glazbene škole Ferdo Livadić u Samoboru, sudjelovanju na 25. obljetnici rada Akademskog harmonikaškog orkestra u KD Vatroslav Lisinski. Kao vanjski suradnik nastupa i sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, Komornim sastavom Zagrebačke filharmonije, te kao izvođač scenske glazbe Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i u Ljubljani.

U svom dugogodišnjem pedagoškom radu sudjeluje na stručnim seminarima i usavršavanjima za nastavnike harmonike. Uz individualnu nastavu vodila je i harmonikaški orkestar škole te komornu glazbu. Njeni učenici bilježe uspješne rezultate na županijskim, državnim i međunarodni. natjecanjima, od HDGPP-a u Zagrebu, Međunarodnim susreti harmonikaša u Puli, Hrvatskom natjecanje za harmoniku u Daruvaru, Accordionfestu u Varaždinu. Od 2009. godine pročelnik je harmonikaškog odjela, mentor je mladim pedagozima do polaganja stručnog ispita, a 2015. godine promovirana je u zvanje profesor mentor.

 

DALIBOR BOLJUN

Dalibor Boljun (1981., Pula) diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Puli 2005. godine, na odsjeku za harmoniku. Tokom školovanja, učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim takmičenjima, na kojima je u više navrata osvajao prva mjesta. Četvorostruki je osvajač apsolutnih prvih nagrada u Erbezzu, Italija, (1995., 1996., 2003. i 2005. godine). Na 53. Svjetskom trofeju harmonike u kategoriji Senior, osvojio je 3. mjesto. Pored solističkih nastupa istakao se i u komornom muziciranju, osvajajući prve nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima: Pula, Bjelovar, Erbezzo, Castelfidardo… Pored redovnog školovanja usavršavao se i na međunarodnim seminarima kod A. Skljarova, J. Šiškina, P. Soavea, L. Gore, J. Crabba, J. M. Fabianoa, D. Modrušana, Owen Murraya i drugih. Član je žirija na raznim međunarodnim natjecanjima, kao što su: Susreti harmonikaša u Puli, Dani harmonike Smederevo, Hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, Muzički festival u Aranđelovcu. Predstavnik je Hrvatske kao član žirija i delegat na Svjetskom trofeju harmonike i na Kup Mondijalu.

Njegovi učenici su osvajači brojnih nagrada i apsolutni pobjednici na državnim i međunarodnim takmičenjima (na Međunarodnim susretima harmonikaša u Puli, Hrvatskom natjecanju za harmoniku u Daruvaru, Danima harmonike u Smederevu, Akordeon festu u Tivtu, Akordeon artu u  istočnom Sarajevu, Međunarodnom natjecanju Loznici, Aranđelovcu, Erbezzu, Castelfidardu, Victoriji (Kanada), Državnom natjecanju za harmoniku HDGPP-a i dr.) , na osnovu čega je nagrađen “Porinom za umjetnost” za izvrsne rezultate u radu s učenicima.

Jedan je od predavača na “Ljetnjem kampu” u istarskom gradiću Tinjanu i standardni član orkestra “Stanko Mihovilić”. Bio je i voditelj Međunarodnih susreta harmonikaša i Ljetne škole harmonike OKUD-a “Istra”. 

Od 2011. godine radi u Makarskoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALIBOR BOLJUN