ONLINE PRIJAVNICA 2023.

CIKLUS SEMINARA ZA HARMONIKU HRVATSKIH PREDAVAČA

 

Tema seminara: praktičan rad s aktivnim polaznicima seminara.

U online prijavnici se ispunjavaju samo polja koja su obvezna za određenu kategoriju sudionika.
Npr. aktivni sudionici ispunjavaju polja označena sa “SVI” i “AKTIVNI”,
a pasivni sudionici isunjavaju polja označena sa “SVI” i “PASIVNI”.

 

AKTIVNI SUDIONICI – broj mjesta ograničen.
Predavači: Igor Jugec, prof. / gost predavač Aleksandar Kolovski, prof. (Makedonija)
Važno! Prije online prijave, obavezno kontaktirati organizatore (0981971795, Anamarija Nerad),
pa se tek onda prijaviti i uplatiti kotizaciju.


PASIVNI SUDIONICI –
broj mjesta neograničen.
Moguće se odmah prijaviti te uplatiti kotizaciju.
Važno! Moguće sudjelovanje iz inozemstva.

 

KOTIZACIJA AKTIVNI SUDIONICI – 40,00 € za sat od 45 minuta

KOTIZACIJA PASIVNI SUDIONICI
– LINK SEMINARA – 20,00 € za oba dana
– LINK SEMINARA + POTVRDA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU – 30,00 € za oba dana

Uplata kotizacije se vrši u korist:
Harmonikaškog centra
Trg Antuna Gustava Matoša 6
43000 Bjelovar
za 3. Ciklus seminara za harmoniku hrvatskih predavača

IBAN: HR0224020061101051745 Erste&Steiermärkische Bank d.d.
SWIFT (BIC): ESBCHR22
OIB: 50656121846

U opisu plaćanja upisati ime i prezime sudionika.
Model: HR00
Poziv na broj: 3-2023.

Rok plaćanja kotizacije je do 15. veljače 2023. godine.

 

ONLINE PRIJAVNICA ZA SEMINAR 2023.

SVI - Ime i prezime sudionika

SVI - Kategorija sudionika
Aktivni sudionikPasivni sudionik - linkPasivni sudionik - link + potvrda o stručnom usavršavanju

AKTIVNI - Program (navesti puno ime i prezime skladatelja i imena svih stavaka)

AKTIVNI - Ustanova koju pohađa/ju i grad

AKTIVNI - Mentor

PASIVNI - Ustanova u kojoj su zaposleni (samo za učitelje i nastavnike)

SVI - Telefon (upisati bez crtica)

SVI - Mail

Potvrda o autentičnosti

Prihvaćam sve uvjete održavanja seminara