ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE U PULI 2017.

Nastavnici harmonike,
na stranicama AZZO-a se možete prijaviti za sljedeće Županijsko stručno vijeće u Puli.

ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE U PULI 2017.