DVODNEVNI ŽUPANIJSKI STRUČNI SKUP ZA NASTAVNIKE HARMONIKE

DVODNEVNI ŽUPANIJSKI STRUČNI SKUP ZA NASTAVNIKE HARMONIKE održat će se u Slavonskom Brodu, 25. i 26.studenog 2016. godine, po sljedećem rasporedu:

25.11.2016. (petak)
od 16:00-17:30 sati –
na GŠ Ivan Zajc, Vukovarska ulica 1, 
Pedagoško-psihološki pristup učeniku početniku
– na kreativnom satu harmonike
– vođenje pedagoške dokumentacije
– nastavni planovi i programi
Predavač: Vjera Odak, prof. savjetnik

od 17:45-19:00 sati –
Harmonikaška literatura kroz povjest
Predavač: Dr. Miradet Zulić, docent na MA, Univerziteta u Istočnom Sarajevu

u 19:30 sati Svečani koncert otvorenja 7. međunarodnog festivala harmonike “Bela pl.Panthy” u KKD Ivana Brlić- Mažuranić,Trg Stjepana Miletića 12 (detaljnije na http://www.festival-bela-panthy.com/)

26.11.2016. (subota)
od 09:00-12:00 sati –
praćenje natjecanja komornih sastava i harmonikaških orkestara
od 12:00-13:00 sati –
projekcija filma “Harmonikaška rapsodija” u KKD Ivana Brlić- Mažuranić, Trg Stjepana Miletića 12
od 13:00-14:00 sati –
posjet izložbi “50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra”, �Državni arhiv Slavonski Brod, Augusta Cesarca 1

od 14:00-16:00 sati –
– za rezervacije ulaznica za koncert (+večera), obratite se prof.Sanji Nuhanović na “sanja.nuhanovic@gmail.com” uz obveznu naznaku jesu li samo ulaznice ili ulaznica i večera.

Još nekoliko važnih napomena:
– za rezervaciju smještaja obratite se na: http://tzgsb.hr/index.php?page=smjestaj
ili upitom na mail: astralis@astralis.hr
-za rezervacije ulaznica za koncert (+večera), obratite se prof.Sanji Nuhanović (sanja.nuhanovic@gmail.com) uz obveznu naznaku jesu li samo ulaznice ili ulaznica i večera.
Ulaznica je 40,00 kn (redovna cijena je 60,00kn), ulaznica+večera poslije koncerta su 75,00 kn.
Ulaznice će Vas čekati u koverti na blagajni dvorane koja je otvorena sat vremena prije koncerta. Plaćanje se vrši na blagajni dvorane.
Rezervirati ulaznice/večere do 15.11.2016. godine.

Prijave za Stručni skup izvršite preko: www.ettaedu.hr