fran krsto šercar

1 post

AHO “IVAN GORAN KOVAČIĆ” NA DIPLOMSKOM KONCERTU UDARALJKAŠA FRANA KRSTE ŠERCARA

Sutra, 29.09.2016. godine, u 17.00 sati, AHO Ivan Goran Kovačić svira na Muzičkoj akademiji (dvorana Blagoja Berse, prizemlje), na diplomskom koncertu udaraljkaša Frana Krste Šercara. Tko je u mogućnosti, neka ih posluša 🙂 Program: 1. Tomislav Oliver: Mixordia III for percussion solo 2. Igor Kuljerić: Barocchiana za marimbu i gudače 3. Ivan Končić: Impresija za vibrafon, […]