AHO “IVAN GORAN KOVAČIĆ” NA DIPLOMSKOM KONCERTU UDARALJKAŠA FRANA KRSTE ŠERCARA

Sutra, 29.09.2016. godine, u 17.00 sati, AHO Ivan Goran Kovačić svira na Muzičkoj akademiji (dvorana Blagoja Berse, prizemlje), na diplomskom koncertu udaraljkaša Frana Krste Šercara.
Tko je u mogućnosti, neka ih posluša 🙂

Program:

1. Tomislav Oliver: Mixordia III for percussion solo
2. Igor Kuljerić: Barocchiana za marimbu i gudače
3. Ivan Končić: Impresija za vibrafon, tomove i gudački kvintet
4. Anđelko Klobučar: Koncert za timpane i harmonikaški orkestar Akademski harmonikaški orkestar “Ivan Goran Kovačić”
5. Igor Kuljerić: Silbanski tanac (arr. za sekstet flauta i udaraljke)

Mentor: izv. prof. Ivana Bilić
Glasovirska pratnja: Damir Gregurić

AHO "IVAN GORAN KOVAČIĆ" NA DIPLOMSKOM KONCERTU UDARALJKAŠA FRANA KRSTE ŠERCARA