SEMINAR HARMONIKE, PROF. BORUT ZAGORANSKI

SEMINAR HARMONIKE, PROF. BORUT ZAGORANSKI

Pozivamo vas na Seminar iz harmonike, koji će voditi prof. Borut Zagoranski u okviru Šeste međužupanijske smotre harmonikaša glazbenih škola u Virovitici.

Seminar će se održati 26. ožujka 2015. godine u dvorani škole, u trajanju od šest sati, a sastoji se od praktičnog rada s prijavljenim učenicima osnovne ili srednje škole.

Kotizacija za aktivno sudjelovanje učenika iznosi 200,00 kuna, što uključuje jedan školski sat od 45 minuta. Kotizacija za pasivne sudionika iznosi 100,00 kuna.

Kotizaciju možete uplatiti na žiro račun:
1. Primatelj: Grad Virovitica za GŠ Jan Vlašimsky Virovitica
2. Model: 64
3. IBAN primatelja: HR 552360000-1849100001
4. Poziv na broj odobrenja: 7730-8720-65264
5. Opis plaćanja: Kotizacija za seminar harmonikaša

Dokaz o uplaćenoj kotizaciji ujedno je i prijava za Seminar.
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. škole: 033/721-910, 033/721-805 ili na mobitel ravnatelja 098/292-256.