SEMINAR ZA HARMONIKU U VARAŽDINU – DR. ZORAN RAKIĆ

SEMINAR ZA HARMONIKU

U Glazbenoj školi u Varaždinu održat će se seminar za zainteresirane učenike i profesore osnovnih i srednjih glazbenih škola, a vodit će ga dr. Zoran Rakić.

Seminar će se održati 11. studenog 2016. godine u maloj dvorani Glazbene škole s početkom u 9.00 sati, a sastoji se od praktičnog rada s prijavljenim učenicima osnovne i srednje škole.

Rok prijave: do 09.11.2016.
Prijave slati na mail: glazbena-skola@vz.t-com.hr
Više informacija na tel.: 098 90 65 828

SEMINAR ZA HARMONIKU U VARAŽDINU - DR. ZORAN RAKIĆ