PREDAVANJE I PREZENTACIJA KNJIGE: “VLADISLAV ZOLOTARJOV, MATERIJALI KA BIOGRAFIJI”


SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, ODJEL ZA GLAZBU

Poziva Vas na predavanje mr.art. V. Balyka koje će se održati 27. ožujka 2014. godine u 18:00 sati u Svečanoj dvorani Tone Peruška u Puli.

Predavanje i prezentacija knjige:
“Vladislav Zolotarjov, materijali ka biografiji”