HARMONIKAŠKO PREDAVANJE, PREDAVAČ: V. MELJNIK – Bugarska


SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, ODJEL ZA GLAZBU
poziva Vas na predavanje na temu:

“Harmonika – tonska i tehnička svojstva, aktualni problemi”

PREDAVAČ: V. MELJNIK – Bugarska

Nakon predavanja V. Meljnik održati će i kraći prigodni koncert u duu s njegovom suprugom (harmonika).

Predavanje će se održati 17.10.2013. u 19.00 sati u Dvorani br.1 Odjela za glazbu.