muzička akademija u puli

2 posts

DANI MUZIČKE AKADEMIJE U PULI 2016.

Muzička akademija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli organizira od 18. do 22. travnja 2016. godine Dane Muzičke akademije. U sklopu manifestacije održat će se brojna predavanja, koncerti, promocije, namjenjeni budućim i sadašnjim studentima te široj javnosti u svrhu popularizacije klasične glazbe. Više informacija na plakatu:

SVEČANI KONCERTI POVODOM DUŠNOG DANA

Muzička akademija u Puli organizira svečane koncerte koji će se održati povodom Dušnog dana u srijedu, 28. listopada 2015. godine, u Eufrazijevoj bazilici u Poreču s početkom u 19 sati, te u četvrtak, 29. listopada 2015. godine, u pulskoj katedrali također s početkom u 19 sati. Nastupaju: Akademski harmonikaški orkestar Akademski mješoviti zbor Muzičke akademije […]