dani muzičke akademije u puli

1 post

DANI MUZIČKE AKADEMIJE U PULI 2016.

Muzička akademija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli organizira od 18. do 22. travnja 2016. godine Dane Muzičke akademije. U sklopu manifestacije održat će se brojna predavanja, koncerti, promocije, namjenjeni budućim i sadašnjim studentima te široj javnosti u svrhu popularizacije klasične glazbe. Više informacija na plakatu: