SISTEM ORKESTARA MLADIH ISTRE – NOVE RADIONICE

Tko može, neka financijski podrži projekt pod nazivom ‘Sistem Orkestara Mladih Istre’ udruge Corona iz Pule.

Namijenjen je djeci – putem glazbenih igraonica, te mladima – putem orkestralnih radionica.

Do sada su održane igraonice i radionice u Puli i Poreču, a polaznicima je osiguran besplatan smještaj, prehrana i 
glazbena edukacija. 

U srpnju se planiraju održati naredne, u okolici grada Umaga, nažalost bez pomoći lokalne i državne samouprave,
tako da sada sve ovisi isključivo o donacijama građana.
Hvala svim dobrim ljudima koji će podržati ovakav vid rada s djecom i mladima <3

Više na stranicama udruge Corona:
http://udrugacorona.freshcreator.com
https://www.facebook.com/udrugaCORONA