PODSJEĆAMO NA 5. MEĐUNARODNO GLAZBENO NATJECANJE “TOMAŽ HOLMAR”

Međunarodno glazbeno natjecanje “Tomaž Holmar” održat će se ove godine od 18.-21.05.2017. u Malborghettu (Italija).
Discipline su klavir i harmonika, a propozicije na http://www.glasbenamatica.org/holmar/