KONCERT OTVORENJA

ACCOQUARTET, kvartet harmonika

08. svibnja 2020. godine, Daruvar

Započeo je svojim koncertnim djelovanjem 2018. godine. Sve članice ansambla imaju akademsko obrazovanje (akademski muzičar – profesor harmonike) te se osim koncertiranja bave i pedagoškim radom.
Cilj ovog ansambla je kvalitetan i predan rad, popularizacija klasične harmonike kao suvremenog koncertnog instrumenta, te upoznavanje hrvatskih suvremenih skladatelja s klasičnom harmonikom i poticanje istih da pišu za ansambl.

Na programu – J. S. Bach, S. Tamarin, R. Galliano, A. Piazzolla, G. Hermosa, G. Gershwin, E. Derbenko, P. Mauriat, C. Gardel, C. Buono, J. Dorham.
Članice ansambla: Tanja Bandalović, Maja Talajić, Ivana Cvetkovski, Anamarija Nerad