DRŽAVNO NATJECANJE “MLADI PADOVEC 2017.”

Državno natjecanje Mladi Padovec 2017. održat će se od 10.-11. veljače 2017. godine.

NOVOSTI u propozicijama natjecanja su:
I. disciplina – flauta, klarinet, saksofon
II. disciplina – truba, trombon, tuba, eufonij, rog
III. disciplina – klavir, harmonika
IV. disciplina – violina, gitara, tambure