O NAMA

Udruga Harmonikaški centar (skraćeni naziv Ha-Ce), osnovana je 3. rujna 2010. godine u Bjelovaru.

U udruzi volontiraju i surađuju akademski obrazovani glazbenici čiji su angažmani raspoređeni s obzirom na područje rada u kojem trenutno djeluju te njihove sposobnosti, umjetničke dosege, iskustva i afinitete, a sve usmjerene prema ciljevima djelatnosti koje udruga provodi:

KONCERTNA DJELATNOST 

Članovi udruge bave se izvođačkom praksom na području Hrvatske i šire. Riječ je o solističkim koncertima i nastupima s komornim sastavima te orkestrima u ulozi svirača, dirigenta ili umjetničkog voditelja. Koncertni repertoari nisu uvijek isključivo u okvirima ozbiljne glazbe, već se širinom glazbenih žanrova nastoji istraživati i spoznavati nove metode u poučavanju instrumenta te muziciranja, poticati razumijevanje kvalitetne glazbe pa tako i odgajati publiku kojoj se želi prije svega približiti kvalitetna glazba. Vlastitim primjerima, a također i organizacijom koncerata, do sada tijekom otvaranja Hrvatskog natjecanja za harmoniku u Daruvaru čiji su organizatori, surađuju s raznim partnerima, manifestacijama i organizacijama, festivalima, natjecanjima i školama. Do sada su surađivali s OKUD-om Istra, Umjetničkom školom Poreč, Glazbenom školom Brune Bjelinskog Daruvar, Pučkim otvorenim učilištem Daruvar, Gradom Daruvarom, Češkim domom u Daruvaru, Ljetnim glazbenim kampom u Maruševcu te privatnim tvrtkama i obrtima.

STRUČNA USAVRŠAVANJA I PUTOVANJA

U cilju kontinuiranog obrazovanja, napredovanja i razmjene iskustava, članovi udruge rade na konstantnom usavršavanju. To ostvaruju putem individualnog usavršavanja kroz razne seminare, stručna vijeća i ostalih radionica koje provode stručna tijela, a na kojima predaju eminentni glazbenici i pedagozi u zemlji i inozemstvu. Također, bave se organizacijom takvih događanja. Ovom djelatnošću žele pedagozima omogućiti kvalitetna stručna usavršavanja. Do sada su ugostili seminare koje provodi AZZO, ali su i sami organizirali seminare eminentnih pedagoga. Također organiziraju i stručna putovanja, kao što je posjet gradu Castelfidardu, poznatom po velikom broju proizvođača harmonika, zatim tvornici harmonika Armando Bugari kao i eminentnom Međunarodnom harmonikaškom natjecanju “PIF Castelfidardo” u Italiji.

NATJECANJA I ORGANIZACIJA

Članovi udruge su redoviti sudionici natjecanja na svim razinama, od županijskih preko državnih do međunarodnih. Na natjecanjima sudjeluju na više načina: s učenicima, komornim ansamblima i orkestrima u ulozi mentora i dirigenta, zatim u radu prosudbenih komisija i organizacijskih odbora. Na svakom od tih natjecanja uz razmjenu iskustava, kontakata i daljnjeg usavršavanja, postižu vrlo zapažene rezultate. Kao organizator, udruga Harmonikaški centar provodi Hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru – harmonikaško natjecanje nacionalnog karaktera.

RAD U STRUCI

Osnivači i članovi udruge Harmonikaški centar su akademski glazbenici i mahom pedagozi s višegodišnjim pedagoškim iskustvom koje uključuje individualnu nastavu te nastavu skupnog muziciranja. Zahvaljujući svom profesionalnom radu, imaju jasan pregled razvoja mladih generacija današnjice. U neposrednom radu s djecom, došlo se do zaključka da natjecanja ove vrste zakulisno dodatno motiviraju učenike i pedagoge na rad. Isto tako, pozitivno djeluju na sve aspekte razvoja djece. Kod ovakvih aktivnosti posebno je važno stvaranje interesa za dobrobit instrumenta i glazbu izvorno pisanu za harmoniku.

DODATNE AKTIVNOSTI  

Članovi udruge se uz već navedene aktivnosti zasebno bave i dirigiranjem, skladanjem te priređivanjem za solo instrument i različite ansamble. Aktivno sudjeluju u radu kulturno-umjetničkih društava i kao članovi ili voditelji, a sudjeluju i u radu drugih udruga i njihovim projektima. Također, pridonose organizaciji raznih drugih manifestacija te različitih stručnih okupljanja.

 

ČLANOVI

MARIJA PLENTAJ (predsjednica udruge)

Marija Plentaj (Bjelovar, 1980.), glazbeno obrazovanje stječe u GŠ Vatroslava Lisinskog, Bjelovar kao glazbenik harmonikaš te glazbenik teoretičar, za vrijeme kojeg polaže prijamni na Universität für Musik und darstellende Kunst u Grazu (Austrija), a naknadno upisuje i današnju Muzičku akademiji u Puli. Po završetku studija se zapošljava u GŠ Brune Bjelinskog u Daruvaru, a istovremeno upisuje magistarski studij harmonike na Universität für Musik und darstellende Kunst u Grazu. Školovala se u klasama Marjana Krajne, Geiera Draugsvolla, Denisa Modrušana, Franka Božca te Jannea Rättyä. S vremenom napreduje u zvanje profesora mentora, a predavala je i u GŠ Jan Vlašimsky u Virovitici, Pučkom otvorenom učilištu Bjelovar i OGŠ Ivan Zajc u Zagrebu. Trenutno je stalno zaposlena u GŠ Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru, gdje i živi. 

Tijekom svog školovanja polazila je seminare eminentnih harmonikaša te bila vrlo uspješna na solističkim natjecanjima. Sudjelovala je i u više harmonikaških orkestara s kojima također osvajala prve nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima, a s njima držala i koncerte u Parizu (Francuska) i Barceloni (Španjolska). Sudjelovala je i u zborovima s kojima je osvajala Zlatne i Srebrne plakete na državnim natjecanjima. Zbog svojih uspjeha dobitnica je i Godišnje nagrade za najboljeg učenika iz Fonda “Boža Tvrtković” te je bila županijska i državna stipendistica.

Danas sa svojom klasom odlazi na državna i međunarodna natjecanja, stručne seminare te osvaja visoke nagrade sa solistima i komornim sastavima (preko 70 nagrada). Također je bila članicom državnih i međunarodnih natjecanja, glavna urednica radio emisije GŠ Brune Bjelinskog, Daruvar “Glazbeni vrisak” na Radio Daruvaru, višegodišnji koorganizator Školskog natjecanja za soliste i komorne sastave “Da Sound Machine” u GŠ Brune Bjelinskog u Daruvaru, višegodišnji grafički urednik te član uredništva časopisa GŠ Vatroslav Lisinski u Bjelovaru – “Trythonus” (koji je nekoliko godina za redom bio najbolji časopis na državnom natjecanju “Lidrano”), a također je bila dugogodišnji tajnik DZZŽ Šapa (Bjelovar), tajnik Centra za glazbene inicijative (Bjelovar) te član organizacije Hrvatskog natjecanja iz povijesti glazbe (Bjelovar). 

Jedna je od osnivača udruge Harmonikaški centar koja intenzivno djeluje od 2010. godine, a njena je predsjednica od samog početka djelovanja. Od osnivanja udruge pokrenula je i uređuje internetski portal udruge, bila je predsjednicom te potpredsjednicom deset Hrvatskih natjecanja za harmoniku u Daruvaru, grafički urednik svih materijala za spomenuto natjecanje, glavna je i grafička urednica četiri broja on-line časopisa “Eho” – prvog hrvatskog časopisa specijaliziranog upravo za harmoniku, organizirala je seminare i stručna vijeća, a kontinuirano objavljuje i na društvenim mrežama udruge u cilju informiranja o aktualnim događanjima na području glazbe vezanim uz harmoniku. Zajedno s ostalim suradnicima radi na sastavljanju i pregledu dokumenata, organizaciji i provedbi natjecanja, a težište ima na organizaciji udruge i administrativnoj podršci, osiguravanju izvora financiranja, pisanju projekata te kontroli sredstava za rad udruge.

U svom radu nastoji što više promicati harmoniku u Hrvatskoj, poticati na bavljenje glazbom te kroz razne koncerte i medije istaknuti mlade glazbenike kao pozitivne primjere društva, a raznim djelatnostima pokušati doprinijeti razvoju tog instrumenta u Hrvatskoj.

 

 

ANAMARIJA NERAD (potpredsjednica udruge)

Anamarija Nerad, akademski muzičar – prof. harmonike, učenje harmonike započinje u rodnim Lipovljanima kod učitelja i ujaka Ivana Petravića. Svoju glazbenu naobrazbu nastavlja učiti kod nastavnice Verice Kirchmayer, prof. Vjere Odak, mr. art. Franka Božca, a studij klasične harmonike završava 2008. godine u klasi prof. Boruta Zagoranskog na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Usavršavala se na majstorskim tečajevima za harmoniku kod Jovice Đorđevića (Austrija), Marija Stefana Pietrodarchi-ja (Italija), Volodimira Balyka (Hrvatska), Mateje Zenzerović (Hrvatska), Miljana Bjeletića (Srbija), Radomira Tomića (Srbija), Alme Flammersberger (Njemačka), Elsbeth Moser (Njemačka), Vječeslava Semjonova (Rusija), Aleksandra Selivanova (Rusija) te Slavka Magdića (Hrvatska-Slovenija).

Od umjetničkog djelovanja bilježi solističke nastupe, komorne nastupe (harmonika i klarinet, harmonika i klavir, harmonika i gitara – Muzika za dvoje/Croatia Records/2014, suradnja s ansamblom Cantus, kvartet harmonika Accoquartet) te nastupe s orkestrom (bila je umjetnička voditeljica Akademskog harmonikaškog orkestra „Ivan Goran Kovačić“ iz Zagreba, a vodi i harmonikaške orkestre u školama – s natjecanja ima 8 prvih nagrada, 4 puta je bila laureat te jednu drugu nagradu).

Bila je predavač na Ljetnom glazbenom kampu u Tinjanu. Redovit je član ocjenjivačkih sudova. Od 2007. godine započinje glazbeno-pedagošku djelatnost kao profesor harmonike. S učenicima je do sada sudjelovala na 62 natjecanja (na državnoj i međunarodnoj razini), a troje učenika iz njezine klase završilo je studij harmonike. Od 2016. godine promaknuta je u zvanje profesor mentor, a završila je i pet godina edukacije IPD Centra u Zagrebu (Integral Personal Development – integralni osobi razvoj) o psihologiji djeteta. Već dvanaest godina radi kao nastavnik harmonike, a trenutno u OGŠ Rudolfa Matza i GŠ Brkanović u Zagrebu. Godine 2019. bila je predavač na seminaru iz harmonike u Grožnjanu u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži.

Članica je i osnivačica udruge Harmonikaški centar. U njoj je zadužena za provedbu natjecanja, ali je i dio uredništva četiri broja on-line časopisa “Eho” – prvog hrvatskog časopisa specijaliziranog upravo za harmoniku. Fokusirana je na nove projekte i suradnje – njihovo osmišljavanje i dogovaranje.

 

 

BILJANA BASTALEC (tajnica udruge)

Biljana Bastalec (1987.) završila je osnovnu i srednju glazbenu školu u Križevcima u klasi Ksenije Tirić i Dalibora Radičevića. Studij harmonike završava na Muzičkoj akademiji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje stječe zvanje magistra muzike. Dobitnica je Rektorove nagrade 2010. godine. U veljači 2014. završava dvogodišnju umjetničku specijalizaciju na Hochschule für Musik Theater und Medien u Hannoveru (Njemačka) u klasi Elsbeth Moser.

Tijekom svog školovanja bilježi uspješne nastupe na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima, kao solist i član komornih sastava (apsolutni pobjednik u kategoriji komornih sastava s kvartetom Téssares na Međunarodnom susretu harmonikaša u Puli 2014.).

Nastupala je u poznatim koncertim dvoranama kao što su: Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, Slovenska filharmonija u Ljubljani, Muzička akademija zapadno Sarajevo, Aula Uniwersytetu u Poznanu (Poljska), NDR Radiophilharmonie u Hannoveru (Njemačka), Conservatoire National de Rouen (Francuska), Brucknerhaus u Linzu (Austrija).

Od 2014. zaposlena je u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića u Sesvetama gdje predaje harmoniku i komornu glazbu te je pročelnica Odjela za harmoniku i pjevanje. Njeni učenici osvojili su preko trideset državnih i međunarodnih nagrada na natjecanjima na kojima sudjeluje i kao član ocjenjivačkih sudova. Predavač je i voditelj radionice harmonike na Ljetnom glazbenom kampu u Maruševcu. Član je udruge Harmonikaški centar i dio organizacijskog tima Hrvatskog natjecanja za harmoniku u Daruvaru. U udruzi je zadužena za umjetničke i stručne suradnje te komunikaciju s umjetnicima i pedagozima.

 

 

SAŠA BASTALEC (član udruge)

Saša Bastalec (Zagreb, Hrvatska, 1980.), profesor harmonike i glazbene kulture, trenutno je zaposlen na radnom mjestu nastavnika harmonike na glazbenoj školi Elly Bašić u Zagrebu. Osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje stekao je na Glazbenoj školi Pavla Markovca, harmonika u klasi prof. Josipa Matanovića, a srednjoškolsko, teoretskog te instrumentalnog smjera, harmonika u klasi prof. Marjana Krajne, na glazbenoj školi Funkcionalne muzičke pedagogije u Zagrebu. Studij harmonike i studij glazbene kulture završio je na Filozofskom fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci i Odjelu za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Tijekom školovanja polazio je međunarodne ljetne škole harmonike, dirigiranja i kompozicije kod eminentnih pedagoga: Aleksandar Skljarov (Rusija), Owen Murray (Velika Britanija), Peter Soave (SAD), Elsbeth Moser (Njemačka), Paolo Picchio (Italija), Slavko Magdić (Slovenija), Sanja Drakulić i Denis Modrušan (Hrvatska). Kao solist te član komornih sastava i orkestara nastupao je u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija, Slovenija, Austrija, Njemačka, Češka, Nizozemska, Belgija, Francuska). Rad u struci započinje na Glazbenoj školi Požega, a zatim radi dugi niz godina na Glazbenoj školi u Varaždinu.

Kao vanjski suradnik radio je na Umjetničkoj školi Franje Lučića u Velikoj Gorici, Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci, Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec te Glazbenoj školi Murska Sobota u Sloveniji. U dosadašnjem pedagoškom radu ostvario je zapažene rezultate s učenicima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima s više od stotinu nagrada.

Uz pedagoški rad, bavi se skladanjem i priređivanjem za razne komorne ansamble i orkestre. Pisao je za Osorske glazbene večeri, Pekinški komorni orkestar, Radioteleviziju Slovenije i dr. Suosnivač je udruge „Harmonikaški centar“ čija je primarna djelatnost promicanje harmonike. Udruga organizira seminare, Hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, uređuje digitalni časopis za harmoniku „Eho“. Član je ocjenjivačkih komisija na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Voditelj je radionice harmonike na Međunarodnom ljetnom glazbenom kampu u Maruševcu, Hrvatska.

 

 

IVAN GOLUB (član udruge)

Ivan Golub (Virovitica, 1992.) svoje glazbeno obrazovanje započeo je 2000. godine u GŠ Brune Bjelinskog u Daruvaru u klasi prof. Veronike Špiranac. Godine 2003. prelazi u OGŠ Pakrac, da bi 2007. upisao srednju glazbenu školu u Glazbenoj školi u Varaždinu u klasi prof. Saše Bastaleca. Godine 2011. upisuje Muzičku akademiju u Puli, gdje 2016. aktivno sudjeluje u organizaciji festivala Dani Akademije.

Tijekom svog školovanja sudjelovao je na mnogim državnim i međunarodnim natjecanjima kao solist, ali i kao član raznih komornih sastava ostvarujući zapažene rezultate. Sudjelovao je na seminarima i ljetnim školama te raznim usavršavanjima kod mnogih poznatih profesora harmonike: B. Zagoranski (Slovenija), M. Krajna (Hrvatska), A. Flammesberger (Austrija), J. Đorđević (Srbija), M. Bjeletić (Srbija), S. Magdić (Slovenija), V. Balyk (Rusija), K. Sidorova (Latvija), D. Bužleta (Hrvatska), E. Moser (Njemačka), V. Semionov (Rusija), M. Vayrynen (Finska), K. Olczak (Poljska)…

Godine 2016. započinje svoje radno iskustvo kao učitelj harmonike te s učenicima aktivno sudjeluje na raznim koncertima i natjecanjima. Trenutno je zaposlen u Glazbenoj školi Novska. Od 2017. aktivno sudjeluje u organizaciji Hrvatskog natjecanja za harmoniku u Daruvaru kao član udruge Harmonikaški centar. U njoj je prvenstveno zadužen za realizaciju projekata i ostvarivanje kontakata s partnerima. Suosnivač je i udruge Glazbeni centar Musicorum te od njenog nastanka obavlja funkciju tajnika. Bavi se i društvenim radom te sudjeluje u organizaciji raznih društvenih događanja.

 

 

MARTINA GOLUB (članica udruge)

Osnovnu glazbenu školu završila je u Pakracu. Srednju glazbenu školu nastavlja u Daruvaru u klasi prof. Ane Kralj. Godine 2010. upisuje studij flaute na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u klasi prof. Ane Domančić Krstulović i prof. Marka Zupana. Magistrirala je 2015. godine. Tijekom školovanja stekla je brojne nagrade na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima komorne glazbe. S komornim sastavom flauta “Flautato” iz Daruvara snimila je CD “U bojama flaute”. Usavršavala se kod svjetski priznatih pedagoga: R. Ghianni, S. Carredu, M. Debeljak, J. Louis Beaumadier, G. Hoyos, P. Yves Artaud i dr.

Od 2015. godine zaposlena je kao profesor flaute u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac gdje s učenicima ostvaruje zapažene rezultate na brojnim natjecanjima i smotrama. Suosnivač je udruge Glazbeni centar Musicorum koja djeluje od 2019. godine. U udruzi Harmonikaški centar aktivno sudjeluje u organizaciji Hrvatskog natjecanja za harmoniku u Daruvaru kao članica udruge Harmonikaški centar. U njoj je zadužena za realizaciju projekata.