PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE KANDIDATA NA FESTIVAL “EUFONIJA” – NOVI SAD

Zbog proteklih praznika produžen je rok za prijavu natjecatelja na
II. Međunarodni festival harmonike i komorne glazbe “Eufonija”, koji će se održati u Novom Sadu od 25.do 28. svibnja 2017. godine.

Novi rok za prijavu je 30. travanj 2017. godine.

Za sva pitanja vezana za sudjelovanje, kotizacije i smještaj, potražite informacije na www.eufonija.com .

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE KANDIDATA NA FESTIVAL "EUFONIJA" - NOVI SAD

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE KANDIDATA NA FESTIVAL "EUFONIJA" - NOVI SAD