20. MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA HARMONIKE, PULA



20. međunarodna ljetna škola harmonike održat će se u Puli u prostorima OKUD-a “Istra” od 18. do 23. kolovoza 2014. godine. Predavači su: MIKA VÄYRYNEN, harmonika, Finska i BORIS LENKO, harmonika, Slovačka.

Program je namijenjen i prilagođen učenicima, studentima, nastavnicima i profesorima, a cilj mu je stručno usavršavanje i stjecanje novih znanja.To se ostvaruje putem individualne nastave sa solistima, komornog muziciranja, te prisustvovanja koncertima Ljetne škole na kojima će nastupati ugledni svjetski glazbeni umjetnici, što je posebna značajka Ljetne škole.

Polaznici imaju pravo prisustvovanja svim predavanjima i koncertima.

KRAJNJI ROK PRIJAVE i UPLATA KOTIZACIJE: 11.08.2014.

Informacije o kotizaciji http://www.okud-istra.hr/index.php?v=2&jz=1&ord=ASC&gl=8&str=36

Prijavnica http://www.okud-istra.hr/index.php?v=2&jz=1&ord=ASC&gl=8&str=40

NAPOMENA:
Broj aktivnih polaznika je ograničen.

INFORMACIJE
OKUD “Istra” Pula
Stankovićeva 4, p.p. 99,
52100 Pula
E-mail: okud.istra@pu.t-com.hr
Tel/Fax: 00385 – (0) 52 54 35 96